අපි ගැන

  • පෙන්වන්න මෙම
  • receiption
  • 产 线 1

දෝ ආලෝකය සමාගම කරන්න, සමාගම ඇස් ආරක්ෂා අවධානය යොමු 8000 වර්ග meters.Our සමාගම ආවරණය, ෙසොංෂාන්, ෙගොංෙඩොං පිහිටා 1992 දී ස්ථාපිත කරන සරල නමුත් අලංකාර නිර්මාණ පහන් කියවීම LED. අපගේ LED වර කියවීම පහන් සියලු ඔබේ ඇස් හොඳම ආරක්ෂාව සපයමින්, විදුලි බල්බ තාක්ෂණය නිර්මාණය සමඟ අතුරු emmiting වේ.

පුවත් ලිපි

අපගේ නිපැයුම් සහ pricelist ගැන පරීක්ෂණ සඳහා, කරුණාකර අප වෙත ඔබගේ ඊ-තැපැල් ලිපිනය අත්හැර අපි පැය 24 ක් තුළ ස්පර්ශ වනු ඇත.
පරීක්ෂණයක් Pricelist සඳහා
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!